Ing. Veronika Poklembová, PhD.

Dátum a miesto narodenia: 8. apríl 1987 v Prešove

Kontakt: veronika.poklembova@gmail.com

 

Vzdelanie:

9/2010 – 8/2013 Priestorové plánovanie – Ústav manažmentu STU, externá vzdelávacia inštitúcia: Prognostický ústav SAV, Bratislava (PhD.)

9/2008 – 6/2010 Priestorové plánovanie (Ing.) – Ústav manažmentu STU, Bratislava

9/2005 – 6/2008 Krajinná architektúra a krajinné plánovanie (Bc.) – Fakulta architektúry STU, Bratislava

 

Stáže a certifikáty:

23. október 2011 – 19. december 2011 COST STSM, Univerzita v Lunde, Švédsko (mentor: Karin Backstränd)

28. január 2013 – 28. marec 2013 CEEPUS mobilita, Univerzita v Ľubľane, Slovinsko (mentor: Alma Zavodnik Lamovšek)

certifikovaný tréning participatívneho plánovania verejných priestorov a facilitácie (2010, 2011) http://pdcs.sk/

 

Účasť na projektoch:

VEGA No. 2/0016/2011 Socio-ecological factors of strategic planning and landscape management under the democracy and market economy

RESPONDER. Úloha vedy v strategickom plánovaní ekonomického rastu a udržateľnej spotreby: Vytváranie prepojení medzi výskumom a tvorbou verejných politík

EcoFINDERS

Cost Action IS0802. Globálne environmentálne rozhodovanie: Transformácia riziká a príležitosti (TGEG)

UrbSpace – zvýšenie atraktivity a kvality mestského prostredia

 

Konferencie and workshopy (s aktívnou účasťou):

ESEE 2011 – Advancing Ecological Economics. Theory and Practice. 9th International Conference of the European Society for Ecological Economics, Bogazici University Istanbul, Turecko. 14. -17. jún 2011

European Meeting IASC 2011. Shared Resources in a Rapidly Changing World. Agricultural University Plovdiv, Bulharsko. 14. -17. september 2011

COST workshop. The Role of New Approaches in Studying Sustainable Governance, Bratislava, 3. – 4. október 2011

Experiments in the lab and field on governance of Social-Ecological Systems (workshop), Humboldt University, Berlín, Nemecko, 10. -15. jún 2012

AESOP PhD workshop, Izmir, Turecko, 6. -9. júl 2012

26th Annual Congress AESOP 2012 ‘PLANNING TO ACHIEVE / PLANNING TO AVOID’, 11. – 15. júl 2012, Ankara, Turecko

The 1st Global Thematic IASC Conference on the Knowledge Commons, 12. – 14. september 2012, Louvain-la-Neuve, Belgicko

EURA Conference 2012 ‘Urban Europe – Challenges to Meet the Urban Future’, 20. – 22. september 2012, Viedeň, Rakúsko

jesenná škola TEMPUS-ESEE ‘Multiple Methods in Governance of the Commons: The Central European School’, Bratislava, 15. – 28. október 2012

Joint AESOP/ASCP Congress Dublin 2013 ‘Planning for Resilient Cities and Regions’, 15. -19. Júl 2013, Dublin, Írsko