CETIP – SPECTRA discussion seminars

Discussion seminar – Andrej Udovč

June 3th 2013  10:00am.
Ústav manažmentu Slovenskej technickej univerzity