CETIP – SPECTRA diskusné semináre

Diskusný seminár – Andrej Udovč

3. júna 2013 o 10.00 hod.
Ústav manažmentu Slovenskej technickej univerzity

Obnovenie série diskusných seminárov

18. februára 2013
Ústav manažmentu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave