Diskusné sekcie na medzinárodných konferenciách

Centrum transdisciplinárnych štúdií inštitúcií, evolúcie a politík (CETIP) je autorom projektu tématicky orientovaných diskusných sekcií na medzinárodných konferenciách. Hlavným poslaním je podporiť tvorivú atmosféru konferencií a transdisciplinárnu spoluprácu vedy, podporou dialógu na vedeckých konferenciách. Diskusné sekcie pozostávajú s maximálne dvoch prezentácií (do 25 minút) a riadenej diskusie. Diskusné sekcie, ktoré už CETIP úspešne realizoval:

FRAGILE GOVERNANCE:  Chair: Tatiana Kluvánková-Oravská,  CETIP Network and Centre of Excellence SPECTRA, Slovak University of Technology and Slovak Academy of Sciences, tana@cetip-network.eu presented at the Ecological Economics and Institutional Dynamics. 10th International conference of the European Society for Ecological Economics, Lille (France), WEDNESDAY JUNE 19, 2013  16-17.30

Behaviorálne zmeny ako významný determinant strategického rozhodovania Centrum excelentnosti SAV CESTA v rámci série diskusných seminárov PÚ SAV jeden z nich zorganizovalo práve na túto tému dňa 15.5.2012.

Multimetódový prístup k interdisciplinárnemu výskumu a vzdelávaniu na 9th International Conference of the European Society for Ecological Economics ESEE 2011 – Advancing Ecological Economics. Theory and Practice, Bogazici University Istanbul, Turecko. 14.-17. Jún 2011

Multimetódový prístup k interdisciplinárnemu výskumu a vzdelávaniu ako spoločná sekcia CETIP a Centra inštitucionálnej diversity Arizonskej štátnej university (Dr. Marco Janssen a Dr. Tatiana Kluvánková-Oravská) Multimetódový prístup k štúdiu kolektívnych statkov: (Dr. Tatiana Kluvánkov-Oravská) na Európskom mítingu „International Association for the Study of the Commons 2011, 14.-17.9.2011 v Plovdive

Behaviorálny prístup k rozhodovaniu o spoločných statkoch na 11. konferencii medzinárodnej vedeckje spoločnosti pre ekologickú ekonómiu: Podpora trvaloudržatelného rozvoja v čase krízy, august 22 – 25 2010, v Oldenburgu, Nemecko (uskutočnenú v rámci projektu GOVERNAT a v spolupráci s State University of Arizona), www.isee2010.org

Trvalo-udržateľná ekonómia? Transformácia, inovácie a adaptácie na 8. medzinárodnej konferencii európskej spoločnosti pre ekologickú ekonómiu, Ljublana jún 2009 (uskutočnená v rámci projektuTHEMES), www.esee2009.si