Mari Shioya, PhD.

Mari Shioya získala bakalárske vzdelanie v politických vedách na Chuo University v Japonsku a titul magister environmentálnych vied na Univerzite v Dubline (2007). V súčasnosti (od 2008) je doktorantkou na Prírodovedeckej fakulte UK, program environmentálny manažment a plánovanie. Svoje štúdium realizuje pod vedením Dr. Kluvánkovej-Oravskej v Centre transdisciplinárnych štúdií, inštitúcii, evolúcie a politík (CETIP) pri Prognostickom ústave SAV. Téme dizertačnej práce: Socio-ekologická reziliencia ochrany biodiverzity v podmienkach globalizácie.