Obnovenie série diskusných seminárov

Prvý tohtoročný diskusný seminár CETIP Network a Centra excelentnosti SPECTRA sa konal dňa 18. februára 2013 v priestoroch Ústavu manažmentu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Úvodnú prednášku na tému Geographical Information Systems (GIS) in Spatial Planning (Geografické informačné systémy v priestorovom plánovaní) predniesol Peter Barták, nezávislý konzultant (http://www.spectra-perseus.sk/News/1st-CETIP-Network-discussion-seminar-18th-February-2013-gallery).

Diskusné semináre CETIP Network (www.cetip-network.eu) a CE SPECTRA (Stredoeurópske výskumné a školiace centrum v oblasti priestorového plánovania, www.spectra-perseus.sk) sú voľným pokračovaním úspešnej série Diskusných seminárov (2008-2012) CETIP – Centra transdisciplinárnych štúdií inštitúcií, evolúcie a politík.

 

Cieľom diskusných seminárov je informovať o vedeckých výsledkoch projektov, ako aj podnietiť transdisciplinárnu diskusiu v danej problematike.