Profesor Daniel Bromley z americkej University of Wisconsin-Madison prednášal o výzvach a východiskách finančnej krízy

V Aule Dionýza Ilkoviča sa v utorok 23. októbra 2012 uskutočnila prednáška uznávaného amerického profesora ekonómie Daniela Bromleyho na tému Globálna finančná kríza: Sme väzňami zastaralého ekonomického systému? Táto prednáška v rámci jeho druhej návštevy Slovenska bola súčasťou série podujatí na počesť laureátky Nobelovej ceny Elinor Ostrom a jesennej školy TEMPUS a ESEE s názvom Multiple Methods in Governance of the Commons.

Počas prednášky profesor Bromley viackrát prízvukoval, že spôsob ako kríze dnes uvažujeme nie je správny a ekonomická teória a prax sú na zlej ceste. Neustála snaha o rast odsunula na vedľajšiu koľaj morálny rozmer ekonomických procesov a produktov. Pred Adamom Smithom, bolo štúdium ekonómie súčasťou morálnej filozofie. Po dvesto rokoch intelektuálnej nezávislosti je čas znovu objaviť ekonomickú teóriu a politickú ekonómiu v širších súvislostiach.

Prof. Daniel W. Bromley posobí ako emeritný profesor na University of Wisconsin-Madison v Spojených štátoch amerických a zároveň ako hosťujúci profesor na Humboldtovej univerzite v Berlíne. Jeho výskum a publikácie sa orientujú najmä na oblasť inštitucionálnych základov ekonómie, právne a filozofické aspekty vlastnických práv, ekonómiu prírodných zdrojov a životného prostredia a na ekonomický rozvoj.

Daniel Bromley bol hosťom Nadácie Tatra banky v spolupráci so Slovenskou ekonomickou spoločnosťou. Podujatie bolo organizované Centrom transdisciplinárnych štúdií CETIP, Ústavom manažmentu STU a ďalšími partnermi.