Na počesť Elinor Ostrom sa v Malom kongresovom centre SAV diskutovalo o otázkach komplexnosti v manažmente životného prostredia

Na počesť Elinor Ostrom sa v Malom kongresovom centre SAV diskutovalo o otázkach komplexnosti v manažmente životného prostredia

V Malom kongresovom centre SAV sa v stredu 24. Októbra 2012, v deň kedy bola plánovaná druhá návšteva Elinor Ostrom na Slovensku, hovorilo o jej výnimočnej osobnosti,prínose pre výskum v spoločeských vedách a diskutovalo o otázkach komplexnosti ako jednej z kľúčových tém, ktorým sa venovala. Hlavnými panelistami boli Daniel W. Bromley z University of Wisconsin-Madison (USA), Jouni Paavola z University of Leeds (Veľká Británia) a Tatiana Kluvánková-Oravská z Centra transdisciplinárnych štúdií CETIP (obaja Bratislava). Diskusiu moderoval Maroš Finka z Ústavu manažmentu STU.

Akou cestou ďalej? Ako sa vysporiadať s komplexnosťou v globálnej mierke? Ako neistota, budúcnosť politík a krehkosť socio-ekologických systémov ovplyvnňuje vyhliadky spoločného spravovania našej planéty? Elinor Ostrom, jej kritický postoj k teoretickým modelom predpisujúcim univerzálne riešenia priviedol k intenzívnemu záujmu o tému komplexnosti. “Komplexnosť nie je to isté ako chaos”, povedala Elinor Ostrom v Štokholme po tom, ako jej v roku 2009 bola udelená Nobelova cena za ekonómiu za jej výskum demonštrujúci, že jednotlivci aj skupiny sú schopní výtvárať si pravidlá a inštitúcie, ktoré napomáhajú udržateľnému a spravodlivému manažmentu spoločných zdrojov ‘commons’. Narodila sa 7. augusta 1933 v Los Angeles, zomrela 12. júnatohto roku v Bloomingtone (USA).

Toto podujatie zastrešila Nadácia Tatra banky v spolupráci so Slovenskou ekonomickou spoločnosťou, organizovane sa na ňom podielali Centrum transdisciplinárnych štúdií CETIP, Ústav manažmentu STU a ďalší partneri.