LIN OSTROM

LIN OSTROM

CETIP s lútosťou oznamuje, že nás navždy opustila naša vzácna spolupracovníčka a učiteľka profesorka Elinor Ostrom, laureátka Nobelovej ceny za ekonómiu v roku 2009. Počas svoje prvej návštevy v júni 2007 dala podnet vzniku CETIP. Druhú návštevu slúbenú na október 2012 plánovala venovať podpore našich výskumných plánov v oblasti rozhodovania za neistoty a komplexnej voľby. Drahá Lin, budeme Tvoje plány vytrvalo šíriť v transdisciplinárnych arénach vedy.

Lin Ostrom – profil