Projekt SIMRA odstartoval!

Členové CETIP Network se zúčastnili zahajovacího střetnutí nového projektu H2020
Sociální inovace v marginalizovaných venkovských oblastech (SIMRA) koordinovaného James Hutton Institutem ve Skotsku. Střetnutí se konal ve dnech od 23. do 26. v Aberdeenu. Vědci z 15 evropských a středomořských zemí se setkali v James Hutton Institutu u příležitosti zahájení 4-letého projektu, který adresuje některé z nejvýznamnějších společenských výzev venkovských oblastí.

Projekt SIMRA byl oficiálně zahájen 1. dubna 2016. Hlavním cílem projektu je vyplnit významnou mezeru v chápání sociálních inovací v marginalizovaných venkovských oblastech a jejich propojení na mechanismy řízení v zemědělství a lesnictví stejně tak i v oblasti rozvoje venkova obecně.

Další workshop s účastí významných mezinárodních aktérů organizovaný Ústav ekologie lesa Slovenské akademie věd se bude konat v Bratislavě v říjnu 2016.

Podrobnosti o partnerech projektu a další informace o projektu SIMRA jsou k dispozici na webových stránkách projektu: http://www.simra-h2020.eu