Vystúpenie CETIP – PÚ SAV

Vystúpenie CETIP – PÚ SAV

Noc výskumníkov 2011
3.9. 2011 od 10:00 do 24.00Nákupné centrum Avion v Bratislave:

Budúcnosť lesa – naša spoločná voľba ? Vedecké experimenty ako ich nepoznáme.
V piatok, 23. septembra 2011, sa uskutočnil poradí už siedmy ročník Noci výskumníkov. Ústredným motívom tohto projektu je motto „Researchers are among us“, „Vedci sú medzi nami“. Poslaním projektu je ukázať, že vedci sú „obyčajní“ ľudia s výnimočným povolaním. Výsledkami svojej práce prispievajú k zlepšeniu života nás všetkých, no mimo nej vedú bežný život ako všetci ostatní.

    
Pre návštevníkov Noci výskumníkov sme v spolupráci so žiakmi zo Školy a Gymnázia pre mimoriadne nadané deti v Bratislave, pripravili experiment: lesná hra, prispôsobený pre účely vzdelávania. Cieľom tohto experimentu je rozvíjať u detí schopnosť kolektívne a zodpovedne rozhodovať o spoločensky významných hodnotách životného prostredia. Deti za environmentálne šetrné hospodárenie v lese mohli získať sadenicu stromčeka.

Veda a literatúra

Riaditeľka PÚ SAV Ing. Edita Nemcová, PhD, diskutovala vo vedeckej kaviarni na tému veda a literatúra.

Foto: V. Chobotová, V. Poklembová a V. Šmihula