V mene centra excelentnosti  CE SPECTRA (spoločné pracovisko SAV, STU a UK), CETIP Network a Slovenskej ekonomickej spoločnosti (SAS)si Vás dovoľujeme pozvať na  Diskusný seminár  experimentálnej  a behavioralnej ekonomie s Dr. Jonathanom Schulzom z University of  Nottingham, UK. Seminár sa uskutočni  13. 5. 2014 o 16.00  hod.  v budove rektorátu STU poslucháreň 501 (5posch. Ústav manažmentu)

Diskusný  seminar je spoločným podujatím CE SPECTRA, CETIP Network a Slovenskej ekonomickej spoločnosti (SAS). Diskusné semináre CETIP Network a CE SPECTRA sú voľným pokračovaním úspešnej série Diskusných seminárov (2008-­‐2012) Centra transdisciplinárnych štúdií inštitúcií,  a politík (CETIP, www.cetip-network.eu). Cieľom diskusných  seminárov je:

i.        informovať o vedeckých výsledkoch
ii.        podnietiť transdisciplinárnu diskusiu v danej problematike.

Pozvánka