Chcete sa zúčastniť zaujímavého experimentu a pri tom si zarobiť?

Prihláste sa do nášho experimentu, ktorý sa venuje strategickému rozhodovaniu. Experiment je súčasťou projektovej činnosti  CE SPECTRA a Centra CETIP ktorý sa realizuje v spolupráci s Join Research Centre EU v ISPRA.  Experimentu sa môžu zúčastniť všetci študenti VŠ  (bakalárskeho, magisterského-inžinierského i doktorantského stupňa).

Za účasť na tomto experimente získate 7 EUR. Trvanie experimentu bude v závislosti od spôsobu vašeho rozhodovania a rozhodovania vašich spoluhráčov počas tejto hry (dĺžka cca 1-2 hodiny). Pre účasť na tejto hre musíte byť študentmi bakalárskeho,magisterského/inžinierského, alebo doktorandského  štúdia.

Experimenty sa uskutočnia v období apríl – september 2014. Prihlásiť sa na experiment a zapísať sa do našej databázy môžete na stránke http://www.cetip-network.eu/experimenty/.

Na experiment sa môžete prihlásiť 2x! V aprílové termíny raz a v májové termíny druhý krát. Ide o dva rôzne experimenty.

Ak máte nejaké otázky týkajúce sa tohto projektu, prosím kontaktujte náš tím na: experiment@cetip-network.eu

POZVÁNKA