Jeseň 2015

Jeseň 2015

Transdisciplinárny výskum  v strategickom plánovaní. CETIP sa zaoberá zavádzaním transdisciplinárneho prístupu vo vede, vzdelávaní a smerovaní strategického plánovania  (EU projekty, THEMES, EUROCOOP, RESPONDER, aktivity laboratória experimentálnych spoločenských vied VEEL).  V súčasnosti sa podieľa v rámci CE SPECTRA na  projekte  Horizon 2020 INSPIRATION. Ochrana klímy, energetické inovácie a udržateľný manažment krajiny sú hlavnými cieľmi Stratégie Europa 2020: Európa efektívne využívajúca zdroje...

read more

Jeseň 2013

Jeseň 2013

Zmena správania je potrebná na adaptáciu ekosystémových služieb do politiky regiónov EÚ. Zmena správania a systému podpory regiónov s vysokou hodnotou prírodného prostredia je potrebná na zastavenie poklesu biodiverzity – konštatovali účastníci jesenného medzinárodného kolokvia Ecosystem services: Adaptive EU policies for future EU regions. Skutočnosť, že alarmujúci pokles biodiverzity zvyšuje zraniteľnosť životného prostredia a ohrozuje kvalitu života ľudstva, je vo vedeckej komunite...

read more

Na počesť Elinor Ostrom sa v Malom kongresovom centre SAV diskutovalo o otázkach komplexnosti v manažmente životného prostredia

Na počesť Elinor Ostrom sa v Malom kongresovom centre SAV diskutovalo o otázkach komplexnosti v manažmente životného prostredia

V Malom kongresovom centre SAV sa v stredu 24. Októbra 2012, v deň kedy bola plánovaná druhá návšteva Elinor Ostrom na Slovensku, hovorilo o jej výnimočnej osobnosti,prínose pre výskum v spoločeských vedách a diskutovalo o otázkach komplexnosti ako jednej z kľúčových tém, ktorým sa venovala. Hlavnými panelistami boli Daniel W. Bromley z University of Wisconsin-Madison (USA), Jouni Paavola z University of Leeds (Veľká Británia) a Tatiana Kluvánková-Oravská z Centra transdisciplinárnych štúdií CETIP (obaja...

read more

LIN OSTROM

LIN OSTROM

CETIP s lútosťou oznamuje, že nás navždy opustila naša vzácna spolupracovníčka a učiteľka profesorka Elinor Ostrom, laureátka Nobelovej ceny za ekonómiu v roku 2009. Počas svoje prvej návštevy v júni 2007 dala podnet vzniku CETIP. Druhú návštevu slúbenú na október 2012 plánovala venovať podpore našich výskumných plánov v oblasti rozhodovania za neistoty a komplexnej voľby. Drahá Lin, budeme Tvoje plány vytrvalo šíriť v transdisciplinárnych arénach vedy. Lin Ostrom –...

read more

Správa z návštevy hosťujúceho profesora Marca Janssena

Správa z návštevy hosťujúceho profesora Marca Janssena

Prognostický ústav SAV, Centrum transdisciplinárnych štúdii CETIP, Ústav manažmentu STU, Virtual Scientific Laboratory (VSL) v dňoch 26.9.-7.10. 2011 zorganizovali návštevu profesora Marca Janssena z partnerského centra s názvom Center for the Study of Institutional Diversity CSID pri Arizona State univerzity. Návšteva bola súčasťou projektu Centra Excelentnosti pre rozvoj sídelnej infraštruktúry znalostnej ekonomiky SPECTRA+ a nového Centra Exelentnosti SAV CESTA. Podujatie bolo financované a technicky zabezpečované z...

read more

OD VLÁDNUTIA K SPRAVOVANIU. Nové trendy v politike životného prostredia “rozšírenej Európy”

OD VLÁDNUTIA K SPRAVOVANIU.  Nové trendy v politike životného prostredia “rozšírenej Európy”

Centrum transdisciplinárnych štúdií inštitúcií, evolúcie a politík (CETIP) pri Prognostickom ústave SAV a  Centrum excelencie pre rozvoj sídelnej infraštruktúry  znalostnej ekonomiky SPECTRA+  predstavili vedeckú publikáciu: Od vládnutia k spravovaniu?” Nové trendy v ochrane vôd a biodiverzity rozšírenej Európy (From Government to Governance? New Governance for Water and Biodiversity in an Enlarged Europe). Kniha uzrela svetlo na medzinárodnej konferencii Multi-level environmental governance- What does it mean for...

read more