Projekt SIMRA odstartoval!

Členové CETIP Network se zúčastnili zahajovacího střetnutí nového projektu H2020 Sociální inovace v marginalizovaných venkovských oblastech (SIMRA) koordinovaného James Hutton Institutem ve Skotsku. Střetnutí se konal ve dnech od 23. do 26. v Aberdeenu. Vědci z 15 evropských a středomořských zemí se setkali v James Hutton Institutu u příležitosti zahájení 4-letého projektu, který adresuje některé z nejvýznamnějších společenských výzev venkovských oblastí. Projekt SIMRA byl oficiálně zahájen 1. dubna...

read more

Spoločenské inovácie na podporu ochrany klímy: Polycentricita v akcii?

Na pôde Slovenskej technickej univerzity sa  pod hlavičkou Centra Excelentnosti EU SPECTRA a Cetip Network v dňoch 2-3. 6.   uskutočnil  medzinárodný workshop projektu COST Inovácie v rozhodovaní  o ochrane klímy INOGOV.  Ústrednou témou workshopu sa stala  Polycentricita v akcii.   Polycentrické rozhodovanie  umožňuje efektívne zapojenie aktérov  spoločenského života do rozhodovania (smart community) a predstavuje jednu z priorít SR v  blížiacom sa predsedníctve SR v EÚ.  Workshop  INOGOV predstavil...

read more

KLIMATICKÝ SUMMIT BEZPEČNOSTNOU PRIORITOU 21. STOROČIA?

Podieľ človeka na globálnej zmene životného prostredia, najmä na oteplovaní atmosféry, povodniach, suchách, či iných extrémoch počasia a strate   biodiverzity už dnes nie je spochybňovaný. Urgentnou otázkou ostáva dohovor o záväzkoch na odvrátenie trvalých zmien v oblasti klímy a mechanizmus jeho uplatnenia v súčasnom svete. Konferencia Spojenych národov COP21, ktorá  nedávno prebehla v Paríži  je historickým momentom na ceste k obratu. Prvý krát v 21. ročnej histórií  summitov  o klimatickej  zmene...

read more

Jeseň 2015

Jeseň 2015

Transdisciplinárny výskum  v strategickom plánovaní. CETIP sa zaoberá zavádzaním transdisciplinárneho prístupu vo vede, vzdelávaní a smerovaní strategického plánovania  (EU projekty, THEMES, EUROCOOP, RESPONDER, aktivity laboratória experimentálnych spoločenských vied VEEL).  V súčasnosti sa podieľa v rámci CE SPECTRA na  projekte  Horizon 2020 INSPIRATION. Ochrana klímy, energetické inovácie a udržateľný manažment krajiny sú hlavnými cieľmi Stratégie Europa 2020: Európa efektívne využívajúca zdroje...

read more

Behaviorálne prístupy v globálnom rozhodovaní

Behaviorálne prístupy v globálnom rozhodovaní

Pod hlavičkou CE SPECTRA -spoločné pracovisko Ústavu ekológie lesa SAV, Slovenskej technickej univerzity a Fakulty managementu Univerzity Komenského CETIP pokračuje v  behaviorálnom výskume. Nadväzujúc na doterajšiu spoluprácu s partnerským laboratóriom laureátky Nobelovej ceny Elinor Ostrom  na Arizona State University USA realizovanú od roku  2009,  sa od apríla tohto roku podieľa na unikátnych behaviorálnych  experimentoch v spolupráci s JRC  EU ISPRA  a  University of Nothingham, Veľká...

read more

V mene centra excelentnosti  CE SPECTRA (spoločné pracovisko SAV, STU a UK), CETIP Network a Slovenskej ekonomickej spoločnosti (SAS)si Vás dovoľujeme pozvať na  Diskusný seminár  experimentálnej  a behavioralnej ekonomie s Dr. Jonathanom Schulzom z University of  Nottingham, UK. Seminár sa uskutočni  13. 5. 2014 o 16.00  hod.  v budove rektorátu STU poslucháreň 501 (5posch. Ústav manažmentu) Diskusný  seminar je spoločným podujatím CE SPECTRA, CETIP Network a Slovenskej ekonomickej spoločnosti (SAS). Diskusné...

read more