KLIMATICKÝ SUMMIT BEZPEČNOSTNOU PRIORITOU 21. STOROČIA?

Podieľ človeka na globálnej zmene životného prostredia, najmä na oteplovaní atmosféry, povodniach, suchách, či iných extrémoch počasia a strate   biodiverzity už dnes nie je spochybňovaný. Urgentnou otázkou ostáva dohovor o záväzkoch na odvrátenie trvalých zmien v oblasti klímy a mechanizmus jeho uplatnenia v súčasnom svete. Konferencia Spojenych národov COP21, ktorá  nedávno prebehla v Paríži  je historickým momentom na ceste k obratu. Prvý krát v 21. ročnej histórií  summitov  o klimatickej  zmene...

read more

Jeseň 2015

Jeseň 2015

Transdisciplinárny výskum  v strategickom plánovaní. CETIP sa zaoberá zavádzaním transdisciplinárneho prístupu vo vede, vzdelávaní a smerovaní strategického plánovania  (EU projekty, THEMES, EUROCOOP, RESPONDER, aktivity laboratória experimentálnych spoločenských vied VEEL).  V súčasnosti sa podieľa v rámci CE SPECTRA na  projekte  Horizon 2020 INSPIRATION. Ochrana klímy, energetické inovácie a udržateľný manažment krajiny sú hlavnými cieľmi Stratégie Europa 2020: Európa efektívne využívajúca zdroje...

read more

Behaviorálne prístupy v globálnom rozhodovaní

Behaviorálne prístupy v globálnom rozhodovaní

Pod hlavičkou CE SPECTRA -spoločné pracovisko Ústavu ekológie lesa SAV, Slovenskej technickej univerzity a Fakulty managementu Univerzity Komenského CETIP pokračuje v  behaviorálnom výskume. Nadväzujúc na doterajšiu spoluprácu s partnerským laboratóriom laureátky Nobelovej ceny Elinor Ostrom  na Arizona State University USA realizovanú od roku  2009,  sa od apríla tohto roku podieľa na unikátnych behaviorálnych  experimentoch v spolupráci s JRC  EU ISPRA  a  University of Nothingham, Veľká...

read more

V mene centra excelentnosti  CE SPECTRA (spoločné pracovisko SAV, STU a UK), CETIP Network a Slovenskej ekonomickej spoločnosti (SAS)si Vás dovoľujeme pozvať na  Diskusný seminár  experimentálnej  a behavioralnej ekonomie s Dr. Jonathanom Schulzom z University of  Nottingham, UK. Seminár sa uskutočni  13. 5. 2014 o 16.00  hod.  v budove rektorátu STU poslucháreň 501 (5posch. Ústav manažmentu) Diskusný  seminar je spoločným podujatím CE SPECTRA, CETIP Network a Slovenskej ekonomickej spoločnosti (SAS). Diskusné...

read more

Chcete sa zúčastniť zaujímavého experimentu a pri tom si zarobiť?

Prihláste sa do nášho experimentu, ktorý sa venuje strategickému rozhodovaniu. Experiment je súčasťou projektovej činnosti  CE SPECTRA a Centra CETIP ktorý sa realizuje v spolupráci s Join Research Centre EU v ISPRA.  Experimentu sa môžu zúčastniť všetci študenti VŠ  (bakalárskeho, magisterského-inžinierského i doktorantského stupňa). Za účasť na tomto experimente získate 7 EUR. Trvanie experimentu bude v závislosti od spôsobu vašeho rozhodovania a rozhodovania vašich spoluhráčov počas tejto hry...

read more