Projekt SIMRA odstartoval!

Členové CETIP Network se zúčastnili zahajovacího střetnutí nového projektu H2020 Sociální inovace v marginalizovaných venkovských oblastech (SIMRA) koordinovaného James Hutton Institutem ve Skotsku. Střetnutí se konal ve dnech od 23. do 26. v Aberdeenu. Vědci z 15 evropských a středomořských zemí se setkali v James Hutton Institutu u příležitosti zahájení 4-letého projektu, který adresuje některé z nejvýznamnějších společenských výzev venkovských oblastí. Projekt SIMRA byl oficiálně zahájen 1. dubna...

read more

Spoločenské inovácie na podporu ochrany klímy: Polycentricita v akcii?

Na pôde Slovenskej technickej univerzity sa  pod hlavičkou Centra Excelentnosti EU SPECTRA a Cetip Network v dňoch 2-3. 6.   uskutočnil  medzinárodný workshop projektu COST Inovácie v rozhodovaní  o ochrane klímy INOGOV.  Ústrednou témou workshopu sa stala  Polycentricita v akcii.   Polycentrické rozhodovanie  umožňuje efektívne zapojenie aktérov  spoločenského života do rozhodovania (smart community) a predstavuje jednu z priorít SR v  blížiacom sa predsedníctve SR v EÚ.  Workshop  INOGOV predstavil...

read more

Jeseň 2013

Jeseň 2013

Zmena správania je potrebná na adaptáciu ekosystémových služieb do politiky regiónov EÚ. Zmena správania a systému podpory regiónov s vysokou hodnotou prírodného prostredia je potrebná na zastavenie poklesu biodiverzity – konštatovali účastníci jesenného medzinárodného kolokvia Ecosystem services: Adaptive EU policies for future EU regions. Skutočnosť, že alarmujúci pokles biodiverzity zvyšuje zraniteľnosť životného prostredia a ohrozuje kvalitu života ľudstva, je vo vedeckej komunite...

read more

CETIP a SPECTRA na Noci výskumníkov 2013

Prvý krát pod hlavičkou spoločného pracoviska Centra Exellencie SPECTRA  Slovenskej technickej university (http://www.spectra-perseus.sk)  CETIP vystúpilna Noci výskumníka 2013  s aktivitou Vedecké experimenty ako ich nepoznáme.  Experiment vyvinutý v spolupráci s partnermi z USA na simuláciu motivácií a premenných rozhodovania o miere využitia prírodného zdroja (lesa) v podmienkach rizika a neistoty, napríklad výskytu kalamít či ekonomických kríz ako i rozdiel individuálneho a kolektívneho rozhodovania....

read more

Ecosystem services: Adaptive EU policies for future EU regions

             CE SPECTRA  - Slovak Academy of Sciences -Institute of Forest Ecology, Slovak University of Technology and CzechGlobe -Global Change Research Centre, Academy of Sciences of the Czech Republic. International Colloquium: September 30- October 1, 2013 Bratislava  Deadline for registration: September 10, 2013 The conservation of biodiversity provides human society with a vast diversity of benefits because genes, species and ecosystems support the provision of numerous services, which include food, fibre and fuel, the...

read more